Stanowisko ds wymiaru podatków i opłat, księgowości podatkowej oraz podatków i opłat