Spis treści

1) prowadzenie zagadnień obejmujących zadania z ustawy o planowaniu przestrzennym, a w szczególności:

    - przygotowywanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów tych planów,

    - przygotowywanie projektów uchwał dotyczących uchwalania założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalania tych planów,

    - przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy oraz prowadzenie rejestru tych decyzji,

2) prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości,

3) ewidencjonowanie działalności gospodarczej,

4) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,