Stanowiska ds. rolnictwa, gospodarki wodno-ściekowej i statystyki