Spis treści

  1. organizacja działań i prowadzenie całokształtu spraw związanych z promocją i rozwojem Gminy, w tym m.in.: współpraca z podmiotami gospodarczymi, przygotowywanie informacji o Gminie (foldery, ankiety, oferty inwestycyjne), nawiązywanie współpracy Gminy z zagranicą,
  2. kreowanie i promocja produktu lokalnego,
  3. opracowywanie kalendarza cyklicznych gminnych uroczystości i imprez,
  4. prowadzenie spraw związanych z przynależnością Gminy do stowarzyszeń i związków,
  5. pełnienie funkcji koordynatora ds. rewitalizacji w gminie i prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rewitalizacji,
  6. obsługa działalności gospodarczej,
  7. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych